Kim Jong Un là người cực kỳ kín tiếng về cuộc sống gia đình. Do vậy, thông tin về đời tư của ông rất ít...