Thủ tướng chỉ đạo vụ VFS “bỏ quên” đất vàng khi cổ phần hóa

Toàn bộ diện tích đất có giá trị lớn do VFS đang quản lý đã...

Nguồn: - 16:18