Thuốc nổ “Mẹ Quỷ” IS dùng trong vụ thảm sát Paris

Với sức công phá lớn, dễ chế tạo bằng các hóa chất sẵn có, "Mẹ...

Nguồn: - 21:42