Trương Quỳnh Anh đã khẳng định không có chuyện gia đình “tan vỡ” bằng một cách rất riêng

Trương Quỳnh Anh lần đầu lên tiếng về chuyện hôn nhân đang ầm ĩ mấy...

Nguồn: - 19:30