Từ một tin nhắn khác thường, vợ bắt vội chuyến xe đi kiểm tra và nhận kết cục đau đớn

Anh đang tính thu xếp, nghĩ lý do xin sếp lát đến muộn để về...

Nguồn: - 17:21