Việt Nam điều động trực thăng Mi-172 thực hiện “Nhiệm vụ đặc biệt”

Công ty Trực thăng miền Nam (trực thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam...

Nguồn: - 11:48