Xuất hiện hình ảnh đầu tiên cho thấy Windows 10 sẽ có thêm giao diện mới đẹp lung linh

Cuối cùng thì Microsoft cũng quyết định “thay áo mới” cho Windows 10.

Nguồn: - 09:54