Áo len là trang phục không thể thiếu trong thời tiết đại hàn này, trong tủ đồ ông xã nhà bạn, bạn đã đan cho ông xã chiếc áo len nào chưa. Nếu chưa các bạn hãy tham khảo cách đan áo len vặn thừng dưới đây sẽ giúp cho các bạn hoàn thành một chiếc áo len ưng ý để bạn tặng cho ông xã của mình.

36

Nguyên liệu

  • 6 – 7 cuộn len
  • Kim số 4mm

 Các từ viết tắt và cách đan áo len.

4LCLấy 4 mũi vào kim chờ kéo lên phía trên dòng đang đan, đan 4 mũi P, đan 4 mũi K từ kim chờ

4RC: Lấy 4 mũi vào kim chờ kéo về phía sau dòng đan đan, đan 4 mũi K, đan 4 mũi P từ kim chờ

Thực ra nó là đan vặn thừng, để 4 mũi đằng trước xong vặn và để 4 mũi ở đằng sau rồi vặn

Cách đan họa tiết vặn thừng trên thân áo

Dòng  1(RS- mặt phải): *K12, P4, đan lặp lại từ đoạn dấu sao đến 8 mũi cuối, đan K8

Dòng 2: đan bình thường( K đan K, P đan P)

Dòng 3: *K8, 4LC, lặp lại từ đoạn dấu * đến 8 mũi cuối, đan K8

Dòng 4: *P4, K4* đan lặp lại đến hết dòng

Dòng 5,6: đan bình thường( K đan K, P đan P)

Dòng 7: *4RC (trên 4 mũi P), K8*, lặp lại cho tới 4 mũi cuối, đan 4RC

Dòng 8,9: đan bình thường( K đan K, P đan P)

Dòng 10: *K4, P4*, lặp lại cho đến hết dòng

Đan lặp đi lặp lại 10 dòng trên để tạo họa tiết giữa thân áo

Thân áo 

– Mặt phải áo là đan mũi P, còn mặt trái là mũi K.

1. Thân sau:

Dùng kim 4mm, bắt mối 83(91:97:105:115) mũi

Đan cốt 1×1 gấu áo cao 6cm, kết thúc bằng dòng mặt trái (mũi K).

Đổi sang kim 4,5mm, tiếp tục đan( như tớ đan là đan trơn, 1 dòng P, 1 dòng K)

  • Hạ nách

Đan được 43(44:45:45:46)cm bắt đầu chiết 2(3:3:3:3) ở đầu 4(2:2:2:2) dòng tiếp theo, sau đó chiết 0(2:2:2:2) mũi ở đầu 0(2:2:2:4) dòng tiếp theo

Dòng tiếp theo 1 (Mặt phải): P3, P2TOG, đan P đến 5 mũi cuối, P2TOG, P3 (giảm mũi đều ở đầu và cuối dòng)

Dòng tiếp theo 2: Đan mũi K

Lặp lại 2 dòng 1,2 trên 2(2:3:4:%) lần. Còn lại 69(75:79:85:89) mũi

  • Vai và cổ áo

Khi đan được 64(66:68:70:72) cm, chiết 5(6:6:7:7) mũi, đan tiếp 15(16:17:18:19) mũi, chiết 29(31:33:35:37) mũi ở giữa lưng áo để tạo viền cổ, tiếp tục đan 20(22:23:25:26) mũi còn lại. Lúc này 2 bên vai áo sẽ được đan lần lượt từng bên 1.

Dòng tiếp theo (mặt trái): Chiết 5(6:6:7:&) mũi, đan đến đoạn giữa (chỗ vừa chiết mũi để tạo thành viền cổ áo) thì chuyển các mũi chưa đan sang kim chờ (để tí đan tiếp)

Dòng tiếp theo (mặt phải):  Chiết 3 mũi ở phía viền cổ, đan đến hết dòng

Dòng tiếp theo (mặt trái): Chiết 6(6:7:7:8) mũi, đan đến hết dòng

Dòng tiếp theo: (mặt phải) : đan đến hến dòng

Dòng tiếp theo (mặt trái): chiết 6(7:7:8:8) mũi.

Lấy các mũi ở kim chờ tiếp tục đan, bắt đầu bằng mặt trái, chiết 3 mũi, đan đến hết dòng.

Dòng tiếp theo (mặt phải): chiết 6(6:7:7:8) mũi, đan đến hết dòng

Dòng tiếp theo (mặt trái): đan đến hết dòng

Dòng tiếp theo (mặt phải): chiết 6(7:7:8:8) mũi.

2.Thân trước

Dùng kim 4mm, bắt mối 83(91:97:105:115) mũi

– Đan cốt 1×1 gấu áo cao 6cm, tăng 19 mũi dọc theo 53 mũi của dòng cuối cùng (khi đan gấu áo)

Tức là cứ đan 2-3 mũi lại tăng 1 mũi (dùng mũi M1, google: knit M1)

Loading...
 Sao cho đan hết 53 mũi chính thì thêm đc 19 mũi
 –  Lúc này ta có 102(110:116:124:134) mũi ,đoạn giữa lúc đầu 53 mũi, thêm 19 mũi sẽ thành 72 mũi, đây chính là phần để từ các dòng sau bắt đầu đan họa tiết vặn thừng như hướng dẫn bên trên, 2 bên thân sẽ có số mũi bằng nhau đối xứng qua đoạn vặn thừng này.
Đổi sang kim 4,5mm.

Dòng tiếp theo (mặt phải): P15(19:22:26:31), đánh dấu (dùng vòng đánh dấu), đan vặn thừng theo hướng dẫn ở đầu trang, lặp lại cho hết 72 mũi giữa thân áo, đánh dâu, đan tiếp P15(19:22:26:31)

Nghĩa là phần hoa văn chiếm 72 mũi, 2 bên mỗi bên là 15 mũi

Tiếp tục đan lên theo sơ đồ vặn thừng cho đến khi thân trước dài bằng đoạn nách áo của thân sau.

  • Nách áo và cổ áo

Dòng tiếp theo (Mặt phải): Chiết 2(3:3:3:3) mũi, đan theo sơ đồ vặn thừng 48(51:54:58:63) mũi tiếp theo, chiết 2 mũi ở giữa, đan tiếp theo sơ đồ vặn thừng đến cuối dòng. Lúc này thân áo còn 98(105:111:119:129) mũi.

Tiếp tục giảm mũi phần nách áo như đan mặt sau, cùng lúc đó giảm 1 mũi ở mỗi bên viền cổ (để tạo cổ chữ V)

  • Vai áo

Khi đan được 64(66:68:70:72) cm, chiết 6(7:7:7:8) mũi viền nách tại đầu của các dòng mặt phải 2(3:2:1:3) lần, sau đó chiết 7(0:8:8:0) mũi 1(0:1:2:0) lần.

3 . Tay áo

Dùng kim 4mm, bắt mối 43(45:47:49:51) mũi. Đan cốt 1×1 6cm, kết thúc bằng dòng mặt trái. Đổi sang kim 4,5mm

Tiếp tục đan lên tay áo, đan đến dòng thứ 10(10:8:8:6), tăng ở đầu và cuối dòng  mỗi bên 1 mũi (lặp lại chu kỳ này 8(4:10:5:14) lần.

Đan tiếp đến dòng thứ 0(8:0:6:0) lại tiếp tục tăng mũi ở đầu và cuối dòng (lặp lại chu kỳ này 0(5:0:7:0) lần. Lúc này có 59(63:67:73:79) mũi. Tiếp tục đan cho đến khi được 47 cm.

Đan đoạn tay áo (nối với vai):

Chiết 2(3:3:3:3) mũi ở đầu 4(2:2:2:4) dòng tiếp theo, sau đó chiết tiếp 0(2:2:2:2) ở đầu 0(2:2:4:4) dòng tiếp. Lúc này có 51(53:57:59:59) mũi.

Dòng tiếp theo 1(Mặt phải): P3, P2TOG, đan tiếp đến 5 mũi cuối, P2TOG, P3

Dòng tiếp 2: Đan hết dòng

Lặp lại 2 dòng trên 13(13:13:13:11) lần nữa. Còn lại 23(25:29:31:35) mũi

Chiết 2 mũi ở đầu 4(2:4:2:4) dòng tiếp theo, chiết tiếp 0(3:3:3:3) mũi ở đầu 0(2:2:4:4) dòng tiếp theo. Chiết nốt 15 mũi còn lại

Cổ áo

Dùng kim 4,5mm bắt mối 29 mũi, rồi đan kiểu Brioche 1 đoạn dài 70(74:78:84:88)cm. Chiết hết dòng.

Cuối cùng

Ghép thân áo với nhau, ghép tay áo vào với thân áo rồi khâu sườn áo. Khâu cổ áo: đặt phần nẹp cổ phải lên trên nẹp trái rồi khâu từ phần cổ tim khâu lên.

36

Vậy là các bạn đã đan xong cho ông xã của mình một chiếc áo ấm áp trong mùa đại hàn này rồi. Với cách đao áo len vặn thừng này chúc các bạn đan thành công cho ông xã ( nửa yêu thương ) của mình một chiếc áo len theo đúng ý mình nhé!