60s tuần qua: Thạc sĩ đi cướp nhà con gái tướng công an, giáo viên chửi học viên “nóng” nhất tuần