1. Suzuki Ciaz: 0 xe

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 1.

2. Toyota Hiace: 12 xe

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 2.

3. Toyota Alphard: 31 xe

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 3.

4. Suzuki Swift: 60 xe 

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 4.

5. Honda Jazz: 83 xe 

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 5.

6. Isuzu D-Max: 107 xe 

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 6.

7. Honda Accord: 114 xe 

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 7.

8. Toyota Land Cruiser 200 GX 470: 121 xe 

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 8.

9. Ford Tourneo: 122 xe 

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 9.

10. Mitsubishi Mirage: 139 xe 

9/10 dòng xe ế khách nhất nửa đầu năm 2020 là thương hiệu xe Nhật Bản - Ảnh 10.