Theo đó, Dự án sử dụng quỹ đất 1,5 ha để xây dựng bãi đỗ xe tĩnh và công trình phụ trợ với các hạng mục công trình tuân thủ theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

Bắc Ninh: Chọn nhà đầu tư dự án bãi đỗ xe hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Loading...

Hình minh họa

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là gần hơn 111,7 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện Dự án là 105 tỷ đồng, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 6,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 2 năm.

Tháng 6/2019 sẽ chính thức bắt đầu lựa chọn nhà đẩu tư dự án theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Bắc Ninh đang hiện thực mục tiêu thành thành phố trực thuộc Trung ương

Diệu Anh

Theo InfoNet