Mặc dù Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã ra bản án với vụ án tử tù Hồ Duy Hải, song theo quy định pháp luật, Viện KSND Tối cao – đơn vị ra kháng nghị, người liên quan còn có thể kiến nghị để TAND Tối cao xem lại phán quyết.

Luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, căn cứ quy định pháp luật của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Cụ thể, Điều 404. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng; hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao không biết được khi ra quyết định đó;

Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện KSND Tối cao kiến nghị, Chánh án TAND Tối cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó.

2. Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu thì Chánh án TAND Tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

3. Trường hợp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiến nghị thì Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị đó.

Trường hợp Chánh án TAND Tối cao đề nghị thì báo cáo Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mở phiên họp xem xét đề nghị đó.”

Như vậy, trường hợp Bản án có hiệu lực pháp luật đã được TAND Tối cao xem xét lại theo thủ tục Giám đốc thẩm nhưng người liên quan không đồng tình hay Cơ quan có thẩm quyền kháng nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm chưa đồng tình thì Viện KSND Tối cao tiếp tục kiến nghị và/hoặc những người liên quan vụ án có đơn từ gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban tư pháp quốc hội  yêu cầu/kiến nghị xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao.

Theo đó, căn cứ các Điều 406 đến Điều 411 BLTTHS năm 2015 về trình tự, thủ tục, thời hạn,…. Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao phải tổ chức lại phiên họp xem xét Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đối với Bản án đã có hiệu lực pháp luật và ra 1 trong các quyết định quy định tại khoản 2 Điều 411 BLTTHS.