Ngoài ông Thơ, Ban Bí thư cũng đã xem xét thi hành kỷ luật với ông Phạm Văn Sáng – nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai. 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Nguyễn Thành Thơ trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên, bí thư Ban cán sự Đảng, chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm chính về việc Ban cán sự Đảng, ban lãnh đạo TAND tỉnh cho chủ trương lập quỹ, nhận quà tặng, tiền hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, các khoản tiền hoa hồng để ngoài sổ sách kế toán trái quy định với số tiền lớn; quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản tiền nêu trên không đúng chế độ, quy định… Những việc làm trên đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Còn ông Phạm Văn Sáng trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu gương, những điều đảng viên không được làm; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; cố ý làm trái, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và đầu tư, xây dựng cơ bản, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Những vi phạm của hai người nói trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của ngành, địa phương và cá nhân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. 

Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Thành Thơ đã nhận thức rõ khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật; ông Phạm Văn Sáng thiếu thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, quanh co đổ lỗi cho cấp dưới và các ngành, các cấp, không nhận hình thức kỷ luật.

Căn cứ vào quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: cách hết các chức vụ trong Đảng và yêu cầu Ban cán sự Đảng TAND tối cao chỉ đạo xem xét, thi hành kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Thành Thơ; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng.

Nguyên lãnh đạo Chi cục Hải quan Bình Thuận nói gì về Nguyên lãnh đạo Chi cục Hải quan Bình Thuận nói gì về quỹ đen?