18 September,2020 Bản tin Hình sự: Vì sao gia đình làm thủ tục xin cho ông Nguyễn Đức Chung được tại ngoại?