Sáng 2/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Đảng ủy Khối Đại học-Cao đẳng (ĐHCĐ) Hà Nội về công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bên cạnh biểu dương những thành tích và đóng góp của Đảng ủy Khối trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định Đảng ủy Khối chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, kho tàng tri thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên phục vụ cho sự phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chưa quyết liệt, thiếu chặt chẽ, còn để một số vụ việc tồn đọng, kéo dài. Một số đại hội cấp cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Vì thế, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, trước hết Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tính chất đặc thù của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội là một đảng bộ lớn, có nguồn tài nguyên chất xám, tiềm năng tri thức rất lớn để đóng góp cho Thủ đô phát triển.

Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối phải xác định rõ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải được quan tâm, đầu tư thực hiện hiệu quả để từng cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong Khối nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với Thủ đô.

Về công tác tổ chức đại hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đảng ủy các trường rà roát lại kết quả tổ chức đại hội, xem xét khách quan, chủ quan, trách nhiệm, từ đó kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ. Ban Thường vụ Đảng ủy giao trách nhiệm cụ thể cho từng Ủy viên bám sát cơ sở, tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đối với những vấn đề khó, đơn vị phức tạp, phải thành lập các đoàn công tác để tập trung xử lý; cần thiết phải đề nghị thành phố hỗ trợ về chuyên môn và nhân sự; cần thiết có thể  đề nghị kiểm tra cách cấp. Công tác nhân sự phải được thực hiện quyết liệt, đúng nguyên tắc, không nể nang, hữu khuynh. Tinh thần chung là không hy sinh chất lượng để bảo đảm tiến độ đại hội.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhất là phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột pháp và các nhóm nhiệm vụ – giải pháp để hoàn thiện văn kiện đại hội ở cấp mình trong đó nhấn mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực cho Thủ đô.