Vậy là em đồng ý cho nó đến ở cùng ăn cùng 1 tháng trời. Nó gay nên em cứ thản nhiên cho nó ngủ...