Để thực hiện bạn tiến hành các bước sau:

Bước 1: Mở menu Start và gõ Create a restore point rồi chọn vào

Bước 2: Chọn phân vùng muốn Backup rồi nháp Configue.

Bước 3: Bật Turn on system protection rồi Ok.

Bước 4: Để bắt đầu Backup dữ liệu bạn chọn Create.

Đặt tên cho file Backup rồi nhấp Create, đợi 1 tí là hệ thống sẽ tiến hành backup dữ liệu của bạn

Loading...

Sau này nếu muốn khôi phục lại bạn cũng vào cài đặt như trên, chọn vào System Restore.

Nhấn Next để đi tiếp.

Tìm bảng Backup phù hợp, Next để đi tiếp.

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận 1 lần nữa, nếu đồng ý bạn chọn Finish, tự động hệ thống sẽ tiến hành khôi phục lại dữ liệu từ file Backup.

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách backup dữ liệu Windows 10 bằng tính năng System Restore có mặc định trên máy tính. Chúc các bạn thành công.