Hãy cùng chúng tôi với cách đan áo len gile dưới đây sẽ giúp các bạn không nhỏ trong các khâu đan để các bạn hoàn thành chiếc áo mà bạn ưng ý nhất.

tumblr_static_blue_vintage_background_by_kepidemic-d8kyt4o

Nguyên liệu

  • 3-4 cuộn len
  • Kim đan số 4,5mm
  • Đồ đánh dấu, kim chờ, kim khâu len, kéo

Kí hiệu và các mũi đan cần biết

  • Cách bắt mũi
  • Mũi đan lên K
  • Mũi đan xuống P
  • Mũi giam K2tog, P2tog, SSK
  • Chiết mũi

Cách đan áo len gile

Thân sau
Bắt 99 (107,115,123,131) mũi
Hàng 1 (mặt phải): (K1,P1) lặp lại đến hết hàng
Hàng 2: (P1, K1) lặp lại đến hết hàng
Lặp lại 2 hàng trên đến khi được 1 đoạn, kết thúc tại hàng tương tự hàng 2
Tiếp theo sẽ đan họa tiết như sau:
Hàng 1 (mặt phải): K1
Hàng 2: K4, P3, (K5, P3) lặp lại đến khi còn 4 mũi, K4
Hàng 3: K4, P3, (P5, K3) lặp lại đến khi còn 4 mũi, P4
Hàng 4: Như hàng 2
Hàng 5: K
Hàng 6: P3, (K5,P3) lặp lại đến cuối hàng
Hàng 7: K3, (P5,K3) lặp lại đến cuối hàng
Hàng 8: như hàng 6
Lặp lại 8 hàng trên cho đến khi áo được 14 inches tính từ lúc bắt đầu mũi, kết thúc tại hàng tương tự hàng 2
– Chiết lách: vẫn đan tiếp tục theo họa tiết, nhưng cách chiết 2 (4,4,6,6) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (còn 95 (99,107,111,119) mũi). Tiếp tục chiết 2 mũi đầu tiên của hàng 4 tiếp theo (còn 87 (91,99,103,111) mũi)
– Đan bình thường theo họa tiết không giảm mũi nữa đến khi độ dài tính từ phần nách được 9 inches, kết thúc tại mặt trái
– Chiết cổ và vai áo: Đan theo họa tiết 28(28,30,31,33) mũi, nối cuộn len khác và chiết 31 (35,39,41,45) mũi tiết theo, đan tiếp theo họa tiết 28 (28,30,31,33) mũi còn lại, tiếp tục đan thêm một hàng nữa tại hai bên vai
HTT: giảm 1 mũi tại phía cổ của mỗi bên vai (mỗi bên còn 27( 27,29,30,32) mũi)
Tiếp tục đan 1 hàng bình thường rồi chiết 14 (14,15,15,16) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo, tiếp tục chiết 13 (13,14,15,16) mũi đầu tiên của 2 hàng kế tiếp

Loading...

Thân trước
– Đan tương tự thân sau
Chiết nách, cổ chữ V và vai
– Chiết nách tương tự thân sau, cùng lúc đó, tại hàng đầu tiên khi chiết nách, các bnaj đưa mũi chính giữa của thân trước sang đồ đánh dấu của thân trước sang đồ đánh dấu để giữ mũi, nối 1 cuộn len khác và tiếp tục đan theo họa tiết các mũi còn lại, từ đây các bạn đan đồng thời đan 2 bên giống như đan 2 vai của thân sau
– HTT: chiets một mũi tại phía cổ của mỗi bên thân tại mặt phải, mặt trái đan bình thường không chiết, lặp lại 2 hàng này thêm 5 (6,7,8,10) lần nữa, sau đó đan bình thường 3 hàng, chiết tiếp tương tự hàng 4, lặp lại hàng 4 này thêm 9 (10,11,11,11) lần nữa (còn 27 (27,29,30,32) mũi mỗi bên), tiếp tục đan bình thường cho đến khi thân trước bằng thân sau, kết thúc tại hàng ở mặt trái rồi chiết mũi kết thúc

Hoàn thiện
– Khâu 2 bên vai và 2 bên thân
– Tại mặt phải phần cổ, dùng kim vòng, bắt đầu thừ điểm khâu bên phải, gẩy lên 37 (43,45,47,51)
mũi tại phần gáy, 44 (46,48,50,50) mũi tại phần cổ thân trước bên trái, đánh dấu, đưa mũi ở chính giữa thân trước đã cho ra đồ đánh dấu vào lại kim đan, đánh dấu, gẩy tiếp 44 (46,48,50,50) mũi tại phần cổ thân trước bên phải (126 (136,142,148,152) mũi), đánh dấu lại điểm bắt đầu hàng và tiến hàng đan nối vòng
Hàng 1: đan (K1,P1) lặp lại đến 2 mũi trước chỗ đánh dấu đầu tiên ở phần cổ, P2tog, chuyển đánh dấu, K1, chuyển đánh dấu, P2tog, đan (K1,P1) lặp lại đến cuối hàng
Hàng 2: mũi K đan K, mũi P đan P, đan đến khi còn 2 mũi trước chỗ đánh dấu đầu tiên, SSK, chuyển đánh dấu, K1, chuyển đánh dấu, K2tog, tiếp tục đan đến hết hàng
Lặp lại 2 hàng trên 1 lần nữa rồi chiết mũi kết thúc ( các bạn có thể chiết sang sợi để cổ đẹp hơn)
– Viền nách: tại mặt phải, dùng kim vòng gẩy 108 (112,116,120,120) mũi vòng quanh nách, đan rib 1*1 tương tự phần cổ, đan 4 (4,4,5,5) hàng rồi chiết mũi kết thúc.

tumblr_static_blue_vintage_background_by_kepidemic-d8kyt4o

Cuối cùng thì các bạn đã hoàn thiện xong chiếc áo len gile này cùng với cách đan áo len gile rồi. Chúc các bạn đan thành công chiếc áo len gile dành tặng nửa yêu thương trong mùa đông lạnh này nhé!