Cách đan khăn len mẫu quả mâm xôi

cach-dan-khan-len-mau-qua-mam-xoi

Gầy mũi: Bội số của 4.
Hàng 1 (Mặt phải): Đan lên tất cả mũi.
Hàng 2: * đan xuống 1 – chuyển dây đan lên 1- chuyển dây đan xuống 1 (tạo thành 3 mũi mới từ 1 mũi kim trái), đan lên chập 3; lặp lại từ * đến hết.
Hàng 3: Đan lên tất cả mũi.
Hàng 4: * đan lên chập 3, đan xuống 1 – chuyển dây đan lên 1 – chuyển dây đan xuống 1; lặp lại từ * đến hết.

Lặp lại hàng 1 đến hàng 4 cho đến khi đạt được độ dài như ý muốn

Loading...

Xem thêm video đan mẫu khăn len quả mâm xôi

Từ khóa liên quan:

  • Đan khăn len quả mâm xôi
  • Cách đan khăn len quả mâm xôi
  • Cách đan khăn len hình quả mâm xôi