Chưa chuyển Tổng công ty Đường sắt về Bộ Giao thông vận tải - Ảnh 1.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn tiếp tục là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp – Ảnh: TUẤN PHÙNG

Ý kiến trên được thể hiện trong văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng vừa được Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý các vướng mắc trong hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương trình đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian tới của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và đề xuất giải pháp phù hợp.

Tháng 11-2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là 1 trong 5 tổng công ty được Bộ Giao thông vận tải chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đến tháng 2-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được một số ý kiến của chuyên gia và đại biểu Quốc hội đề nghị điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của tổng công ty này. 

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện đề xuất trên.

Đánh giá toàn diện đề xuất chuyển Tổng công ty Đường sắt về Bộ Giao thông vận tảiĐánh giá toàn diện đề xuất chuyển Tổng công ty Đường sắt về Bộ Giao thông vận tải