PC_Article_AfterShare_1

ShowBanner(ctl00_mainContent_ctl00_qcContent_PC_Article_AfterShare_1, 0, -1);showvideo(video4447822,https://streaming.vov.vn/9102259e010891b81e9ea4f58a516b63/5c3c0ff5/2019_01_13/GR6WOoAxWrGhe06prFi0Gg/Va_cham_voi_cau_thu_Iran_Duc_Huy_mat_tri_nho_tam_thoi.mp4,//cms-i-3.zdn.vn/vov-video/2019_01_13/gr6wooaxwrghe06prfi0gg/anh_chup_man_hinh_20190113_luc_053608.png,”clip: cận cảnh pha va chạm khiến phạm đức huy "mất trí nhớ" tạm thời”,490,365, 0);

Loading...

PV/VOV.VN
Clip VTV