Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 1.

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 2.

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 3.

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 4.

Loading...

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 5.

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 6.

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 7.

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 8.

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người: 2 phụ nữ đeo khẩu trang, đi xe SH đứng chờ sẵn - Ảnh 9.