Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trong một cuộc làm việc ở địa phương năm 2016 – Ảnh: MINH KỲ

Từ ngày 1 đến 4-6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 45. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại cuộc họp, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của UBKT Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định:

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Trước đó, tại kỳ họp kỳ 44 hồi cuối tháng 4, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ – bí thư Tỉnh ủy – và ông Trần Ngọc Căng – phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy hai ông Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Xem xét kỷ luật bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Quảng NgãiXem xét kỷ luật bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi