Điều gì xảy ra khi bạn để mảnh dằm trong vết thương quá lâu?

Loading...

*Theo Tech Insider

Khi cơ thể có mùi hôi lạ ở 5 vị trí này, cảnh giác sức khoẻ có dấu hiệu nghiêm trọng