Đội hình FIFA Online 3 này được xây dựng theo sơ đồ 4 -2 -3 -1 ở mức thẻ +1.