Cùng giải mã giấc mơ quan hệ vợ chồng bạn nhé!

– Nằm mơ thấy vợ vui vẻ: được của.

– Nằm mơ thấy vợ chồng vái nhau: chia tay.

– Nằm mơ thấy vợ chồng nắm tay nhau: đại cát.

– Nằm mơ thấy vợ trang điểm lộng lẫy: phải chia tay.

– Nằm mơ thấy vợ: công việc thay đổi.

– Nằm mơ thấy vợ đeo dao: gặp lại con.

– Nằm mơ thấy cửa mở: vợ ngủ đêm ở ngoài nhà.

– Nằm mơ thấy vợ đánh phấn: cãi nhau.

– Nằm mơ thấy hai người con gái lâu ngày gặp lại là điềm đại hung.

Các số liên quan đến giấc mơ:

Ân ái: 25 – 75

Làm tình: 19 – 69