Xu hướng xây dựng nội dung nhạy cảm, chứa yếu tố tình dục vốn không phải là vấn đề phát sinh gần đây trên YouTube....