Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào cả nước - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào cả nước - ảnh 2

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào cả nước - ảnh 3Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nâng cốc chúc mừng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào cả nước - ảnh 4

Loading...

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào cả nước - ảnh 5Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào cả nước - ảnh 6Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nâng cốc chúc mừng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào cả nước - ảnh 7Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Theo TTXVN/Vietnam+