[Infographics] Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2019 - Ảnh 1.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu , trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, có 8 nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2019./.