Theo tin trên, Hải quân IRGC đã tiếp nhận các thiết bị được sử dụng để phát hiện, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ khỏi các vũ khí hóa học , sinh học và phóng xạ.

Lễ tiếp nhận lô thiết bị mới nêu trên diễn ra ở tỉnh Shiraz, miền Nam Iran.

Loading...

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Iran đang tổ chức một cuộc triển lãm ở Shiraz để phô trương các sản phẩm nội địa được sử dụng trong mục tiêu phòng thủ trong cuộc chiến tranh hiện đại.