Bạn đọc có email [email protected] gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty chúng tôi bị một đơn vị kiện yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong quá trình giải quyết vụ việc, phía người yêu cầu mở thủ tục phá sản không chứng minh được chúng tôi có khoản nợ đến hạn mà không trả được trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn. Ngược lại, chúng tôi đã chứng minh được do người yêu cầu mở thủ tục phá sản không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng nên công ty chúng tôi chưa có cơ sở trả tiền cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu thẩm phán ra quyết định đình chỉ phá sản vì không có căn cứ và để đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động, nhưng thẩm phán chần chừ. Nếu thẩm phán không ra quyết định đình chỉ phá sản mà gây thiệt hại cho công ty chúng tôi thì có phải bồi thường không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1, 2 Điều 4, Luật Phá sản năm 2014 quy định: 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Điểm a, Tiểu mục 2.1, Mục 2, Chương I, Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn về các khoản nợ đến hạn như sau: Các khoản nợ đến hạn phải là các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần (chỉ tính phần không có bảo đảm) đã rõ ràng được các bên xác nhận, có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh và không có tranh chấp.

Như vậy, nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản không chứng minh được công ty bạn không có khoản nợ đến hạn mà không trả được trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn hay nói cách khác là công ty bạn không mất khả năng thanh toán, thì tòa án nhân dân phải ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 Luật Phá sản năm 2014.

Khoản 11, Điều 9, Luật Phá sản năm 2014 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản như sau: Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

Điều 1, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định: Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại…

Khoản 2, Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án.

Khoản 4, Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.

Do đó, nếu trong quá trình giải quyết vụ việc mà có cơ sở rõ ràng để đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản mà thẩm phán không ra quyết định là không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Công ty của các bạn có cơ sở để yêu cầu được bồi thường cho những thiệt hại phải gánh chịu theo quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 – gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: [email protected] hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.