Tập đoàn SCG (Thái Lan) muốn mua toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại dự án hóa dầu...