Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Đinh Viết Thuận – ủy viên ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, phó bí thư Đảng ủy, phó tổng giám đốc Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa – đã có những vi phạm: tự ý bảo lãnh cho Công ty cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang vay vốn ngân hàng vượt thẩm quyền khi không thông qua đại hội đồng cổ đông theo quy định, vi phạm điều 45, điều lệ Công ty cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa; quy định 47 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, ông Thuận đã trực tiếp liên hệ với một số nhà phân phối của Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa để bán nước đóng chai Kawai cho gia đình.

Từ năm 2017 đến 2019, ông Thuận đã điều 19 chuyến xe của chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại TP.HCM để phục vụ hoạt động kinh doanh của gia đình, với tổng chi phí cho các chuyến xe gần 62 triệu đồng.

Ông Thuận còn để bố ruột đứng tên chủ sở hữu 2 doanh nghiệp Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thanh Trực (có 12/28 mã ngành trùng với mã ngành); Công ty Gold Khánh Hòa (đăng ký lần 1 có 13/25 mã ngành trùng, đăng ký lần 2 có 20/41 mã ngành trùng với mã ngành đã đăng ký của Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa).

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Gold Khánh Hòa có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, vi phạm Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; nghị định 59 của Chính phủ; quy định những điều đảng viên không được làm…

Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa làm phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh HòaChủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa làm phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa