Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, Hà Nội, ngoài vị trí là trung tâm về chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, ngoại giao, thành phố còn xác định vị trí là một trung tâm lớn về KHCN.

Theo ông Huệ, cuộc làm việc với mục đích nhận được sự góp ý của Bộ KH&CN để Hà Nội thực sự là trung tâm lớn về KHCN. “Mục đích thứ hai là phối hợp, tăng cường, tập trung nguồn lực, có sự hỗ trợ của Bộ KH&CN và các bộ để hoàn thành mục tiêu xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới KHCN, ứng dụng, đổi mới sáng tạo của khu vực, là thành phố sáng tạo của UNESCO”, ông Huệ nói.

Cuộc làm việc, theo ông Huệ cũng là để tham vấn chính sách về KHCN, để đột phá mang tính đặc thù của Thủ đô; phát triển tiềm lực về khoa học công nghệ, đầu tư, nguồn lực, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ.

“Cùng với đó, phối hợp sử dụng nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phối hợp để bàn chính sách thu hút đãi ngộ, sử dụng đội ngũ trí thức, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước”, ông Huệ nói.

Ông Huệ cũng cho rằng, mục tiêu đặt ra, là thành lập một mạng lưới, khai thác nguồn lực về trí thức trong và ngoài nước, biến khoa học công nghệ thành đột phá chiến lược trong phát triển bền vững của Thủ đô; phối hợp nâng cao độ cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; phát triển thị trường khoa học công nghệ, hệ sinh thái đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; bàn việc phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngoài ra, Hà Nội mong muốn phối hợp với Bộ và các bộ liên quan hợp tác trong một số lĩnh vực khác, phát triển các ngành chủ lực, giải quyết một số vấn đề bức xúc của Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, Hà Nội rất kỳ vọng vào việc phối hợp nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn, biến nền tảng nghìn năm văn hiến anh hùng của Hà Nội thực sự trở thành động lực phát triển.

“Hai bên sẽ ký biên bản ghi nhớ để triển khai các công việc cụ thể. Bộ và thành phố sẽ phân kỳ từng giai đoạn để triển khai”, ông Huệ nói.