Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Cao Trí (nguyên Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Krông Nô), Nguyễn Ngọc Hùng (cán bộ Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô), Bùi Quốc Tuân (nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô) và Doãn Đức Toàn (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2017, UBND huyện Krông Nô giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện này lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại công trình thủy lợi Đắk Rồ (xã Đắk D’rô).

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ký hợp đồng với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện này để đo đạc, kiểm đếm diện tích, xác định khối lượng được bồi thường. Từ đó, đơn vị này tham mưu các cấp phê duyệt kinh phí bồi thường tại dự án thủy lợi hơn 8 tỷ đồng/ 19 hộ.

Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, Tuân là người kiểm kê. Vị này cùng với Toàn, Hùng tham gia các đoàn kiểm tra, phúc tra. Hùng là người lập phương án và Trí là người ký thẩm định phương án.

Ngày 1/11/2017, Trí đại diện tổ xác minh báo cáo kết quả phúc tra, xác minh diện tích nguồn gốc sử dụng đất; Trong đó, đưa ra khỏi phương án 3 hộ; 5 hộ diện tích giảm so với  phương án bồi thường ban đầu; 11 hộ không thay đổi. Sau đó, UBND huyện Krông Nô đã đồng ý chi ứng 50% số tiền bồi thường cho 16 hộ (tương ứng 3,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, người dân tiếp tục phản ánh trong số 16 hộ nói trên nhiều hộ không có diện tích đất bị ngập, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Kết quả đo đạc lại thể hiện, chỉ có 8 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí bồi thường đã được phê duyệt từ hơn 8 tỷ đồng giảm xuống còn 2,4 tỷ đồng (chênh lệch hơn 5,6 tỉ đồng/13 hộ dân/hơn 102.000 m2 so với phương án được phê duyệt ban đầu).

Cơ quan điều tra xác định, số tiền bị thiệt hại do đền bù cho 13 hộ dân sai đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng.