London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 1.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 2.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 3.

Loading...

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 4.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 5.

London: Trở thành tài xế taxi khó khăn như thể đi thi đại học - Ảnh 6.

 Đi taxi ở Nhật Bản mùa này: Tài xế nếu không phải ninja huyền thoại thì cũng là vệ sĩ vest đen cực ngầu và còn được trang bị cả… súng nước