Cùng bạn giải mã giấc mơ và những bí ẩn, điềm báo giấc mơ thấy mình bị xiềng xích này nhé. Cùng khám phá nào!
  • Nếu bạn mơ thấy mình bị xiềng xích hoặc đeo một vòng xiềng trong giấc mơ của bạn điều này đề cập đến cách mà bạn nhìn nhận cuộc sống và những quyết định bạn đã thực hiện ở hiện tại, Cũng có thể đó là những rắc rối và điềm tai biến sắp xảy ra với bạn.
  •  Trong giấc mơ bạn mơ thấy mình bẻ một cái xiềng là bạn sắp được thoát khỏi một vấn đề phiền não gì đó,và những điềm vui vẻ sẽ đến với bạn.