Nâng lương, bổ nhiệm trái quy định, nguyên giám đốc Sở Y tế Lai Châu bị kỷ luật - Ảnh 1.

Hàng loạt lãnh đạo Sở Y tế Lai Châu bị kỷ luật vì quyết định hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, công nhận hoàn thành tập sự, đề nghị nâng lương, bổ nhiệm một số lao động hợp đồng không đúng quy định – Ảnh: N. THIỆN

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Lai Châu, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Công Huấn, nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Y tế.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong thời gian giữ chức vụ giám đốc Sở Y tế, từ năm 2012 – 2015, ông Nguyễn Công Huấn chịu trách nhiệm người đứng đầu, chủ trì các cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo sở thống nhất quyết định hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, công nhận hoàn thành tập sự, đề nghị nâng lương, bổ nhiệm một số lao động hợp đồng không đúng quy định.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Phú Hiếu, phó bí thư Đảng ủy Sở Y tế Lai Châu. Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Lò Thị Duyên, phó giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Tiến Tăng, hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và ông Trần Văn Vấn, nguyên phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, trong thời gian giữ cương vị phó giám đốc và trưởng phòng tổ chức cán bộ, ông Lê Phú Hiếu chấp hành không nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo sở họp thống nhất hợp đồng lao động, công nhận hoàn thành tập sự, nâng bậc lương cho lao động hợp đồng không đúng quy định. 

Ông Lê Phú Hiếu trình lãnh đạo sở ký 57 quyết định hợp đồng lao động, ký 209 quyết định hợp đồng lao động, ký công nhận hoàn thành tập sự cho 169 lao động hợp đồng; ký nâng bậc lương cho 72 lao động hợp đồng. 

Ông Hiếu có phần trách nhiệm trong việc để hợp đồng lao động không đúng quy định thuộc ngành Y tế kéo dài nhiều năm nhưng không có biện pháp xử lý dứt điểm.

Đối với bà Lò Thị Duyên, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế. Trong thời gian từ tháng 6-2012 đến 6-2014, bà Lò Thị Duyên (trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế) tham mưu, thẩm định trình lãnh đạo sở ký 139 quyết định hợp đồng lao động không đúng quy định. 

Từ tháng 7-2014 đến hết năm 2016, bà Lò Thị Duyên chịu trách nhiệm ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc sở trong việc tham gia họp Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Y tế thống nhất hợp đồng lao động, công nhận hoàn thành tập sự, nâng bậc lương cho lao động hợp đồng không đúng quy định.

Đối với ông Nguyễn Tiến Tăng, hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, trong thời gian giữ cương vị giám đốc Sở Nội vụ (từ tháng 7-2013 đến 4-2018) đã vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, chấp hành không nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, không kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh xử lý vi phạm về hợp đồng lao động của ngành y tế.

Từ năm 2014 đến năm 2016, ông Tăng không tham mưu tổ chức tuyển dụng viên chức ngành y tế, ký thông báo nâng bậc lương cho 124 hợp đồng lao động không đúng quy định. 

Còn ông Trần Văn Vấn (nguyên phó giám đốc sở Nội vụ), trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tổ chức, công chức, đã tham mưu, thẩm định 29 quyết định hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế ngành y tế không đúng quy định. 

Với cương vị phó giám đốc Sở Nội vụ, ông Vấn đã tham mưu thẩm định thông báo nâng bậc lương cho 124 lao động hợp đồng, trong đó trực tiếp ký thông báo nâng bậc lương cho 47 lao động hợp đồng không đúng quy định. Từ năm 2013 – 2016 chưa kịp thời tham mưu tổ chức tuyển dụng viên chức ngành y tế.

Trước đó vào năm 2018, 137 nhân viên y tế có thâm niên làm việc từ 6-8 năm và đang làm việc tại các cơ sở y tế tỉnh Lai Châu bị chấm dứt hợp đồng.

Những cán bộ trong số này làm việc theo hợp đồng dài hạn với Sở Nội vụ tỉnh, đều được nâng lương theo niên hạn và một số người đã được bổ nhiệm vị trí phó trưởng trạm y tế xã, điều dưỡng trưởng… Tổng số lao động hợp đồng qua các năm cho đến cuối 2017 là 258 người.

Cuối 2017, Sở Nội vụ Lai Châu đã tổ chức thi sát hạch mở rộng cho nhóm lao động này, cùng với những người có hộ khẩu ở tỉnh Lai Châu từ 36 tháng. Kết quả có trên 80/258 người lao động diện hợp đồng trúng tuyển, số còn lại là 137 người và bị thôi việc từ 1-4.

Sau khi thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh vào cuộc điều tra và kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm của các cá nhân, tập thể trong vụ việc này.