Ngày 22/9, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết đang nghiên cứu đổi mới trang phục của lực lượng CSGT.

Trước đó, ngày 20/9, Bộ Công an tổ chức họp phiên thứ hai Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tiếp tục kiện toàn các tổ chức và đổi mới trang phục của lực lượng CSGT”.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đánh giá một cách toàn diện về nhiệm vụ và thực tế bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công công hiện nay; những vấn đề còn bất cập, hạn chế, chồng chéo giữa các lực lượng để làm rõ căn cứ khoa học của việc bố trí lại lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh…

Nghiên cứu đổi mới trang phục cảnh sát giao thông - ảnh 1Trang phục của CSGT. Ảnh Cục CSGT.

Về trang phục của lực lượng CSGT, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu khi thay đổi phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp thực tiễn, căn cứ vào quy định của Chính phủ và Bộ Công an; trang phục đổi mới phải đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ; phù hợp với đặc thù vùng miền, công việc, không trang bị đại trà, tránh lãng phí.

Thiếu tướng Ngọc chỉ đạo cần nghiên cứu nâng cấp chất liệu theo phong cách khỏe, đẹp, “đứng” quần áo, hiệu quả trong khi thực thi nhiệm vụ và trên hết phải đảm bảo tính thiết thực.