Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có 6 cảnh sát, trong một vụ tù nhân gây bạo loạn và cướp ngục tại...