Người đẹp "Tuổi thanh xuân" là lựa chọn duy nhất khiến Trường Giang muốn cưới.