Chưa cần kể tới các phần thưởng hiện vật và dịch vụ, tính đến hết ngày 30/3, tổng số tiền thưởng đã lên tới 51...