Mẹ là câu thần chú cho tất cả mọi nghĩa vụ trong gia đình, nhưng vì những trách nhiệm không tên ấy, rất hiếm khi...