Nhà yến cách khu dân cư dưới 300m không được dùng loa phát âm thanh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hè trình bày tờ trình về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến – Ảnh: NGỌC HÂN

Chiều 8-7, tại phiên họp thường kỳ của HĐND TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ phân công ông Nguyễn Ngọc Hè – giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn – trình bày tờ trình về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các khu vực được phép nuôi chim yến, việc xây dựng nhà nuôi chim yến phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường và đáp ứng các điều kiện về quản lý nuôi chim yến theo nghị định 13 năm 2020 của Chính phủ.

Trường hợp nhà yến hoạt động trước ngày nghị quyết (nếu được HĐND TP Cần Thơ thông qua) có hiệu lực thi hành nhưng không thuộc vùng nuôi chim yến theo quy định tại nghị quyết này thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới. 

Đặc biệt nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m không được sử dụng loa để phát âm thành dẫn dụ yến.

​Dân Kiên Giang khổ bởi chim yến​Dân Kiên Giang khổ bởi chim yến