Nhiều nơi đốt cờ Mỹ sau không kích Syria – Video: RUPTLY/ THE TELEGRAPH