Những năm 1965, 1966 Mỹ bắt đầu leo thang đánh phá miền Bắc.

Trước tình hình đó, Bộ Tổng Tham mưu lập kế hoạch bảo đảm an toàn cho cơ quan đầu não tại Hoàng thành Thăng Long hay còn gọi là khu A thành cổ Hà Nội, nơi làm việc của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ tổng Tư lệnh và các cơ quan như: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật với 3 mức: báo động, xuống hầm và di tản

Loading...

Lúc này, hệ thống hầm ngầm sẽ được sử dụng ở mức báo động 2.