Những quy định mới từ tháng 8/2020 mà chủ xe cần lưu ý để tránh bị phạt - Ảnh 1.