Ông Lê Nguyễn Minh Quang: Tôi mở quà ngay trước mặt người gửi

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước