Viện KSND Tối cao đã ra Quyết định số 264 Ban hành Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh (ghi hình) của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố.

Áp dụng cho cả viện kiểm sát nhân dân và quân sự, quyết định 264 yêu cầu phải ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở cơ quan điều tra. Các trường hợp khác cũng có thể ghi âm, ghi hình gồm lấy lời khai nhân chứng, đối chất, nhận tin báo…

Phải ghi âm, ghi hình khi hỏi cung người kêu oan - ảnh 1Cách bố trí camera trong phòng hỏi cung bị can.

Quyết định 264 cũng yêu cầu kiểm sát viên phải trực tiếp kiểm sát việc ghi âm, ghi hình trong trường hợp bị can kêu oan hoặc khiếu nại hoạt động điều tra; khi có căn cứ xác định quá trình điều tra đã vi phạm pháp luật; khi tài liệu chứng cứ có mâu thuẫn…

Khi kiểm sát việc ghi âm, ghi hình, kiểm sát viên phải yêu cầu phía điều tra thông báo về kế hoạch hỏi cung, trang thiết bị kỹ thuật sử dụng… đồng thời bố trí chỗ ngồi của bị can, điều tra viên, người tham gia tố tụng theo đúng quy định.

Người giữ quyền công tố được phân công thụ lý vụ án cũng có thể trực tiếp ghi âm, ghi hình khi lấy lời khai bị can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở viện kiểm sát. Khi đã lên kế hoạch, kiểm sát viên không được hỏi cung nếu không bố trí được thiết bị ghi âm, ghi hình. Nếu thiết bị trục trặc khi đang hỏi cung, phải dừng lại và ghi vào biên bản.

Các viện kiểm sát phải bố trí người có trách nhiệm để bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình đảm bảo nguyên vẹn, không bị mất. Các cơ quan, đơn vị khác có thể được sao lưu, sử dụng kết quả này nếu được lãnh đạo viện kiểm sát đồng ý.