Phát hiện sai phạm kinh tế hơn 31.000 tỉ và 26 vụ tham nhũng trong 6 tháng - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị – Ảnh: THÂN HOÀNG

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành thanh tra tổ chức hôm nay (22-7), được kết nối trực tuyến từ Thanh tra Chính phủ (TTCP) đến các địa phương.

Kiến nghị xử lý hành chính 805 tập thể, chuyển điều tra 41 vụ, 46 đối tượng 

Phó tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cho biết trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai hơn 3.200 cuộc thanh tra hành chính và 73.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 31.149 tỉ đổng, hơn 3.400ha đất. TTCP đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 13.700 tỉ đồng và 507ha đất (đã thu hồi 3.700 tỉ và 83ha đất).

Từ những sai phạm được chỉ ra sau thanh tra, TTCP kiến nghị xử lý hành chính 805 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Về công tác phòng chống tham nhũng, TTCP đã kiểm tra gần 2.000 cơ quan tổ chức, đơn vị về công khai minh bạch, phát hiện 3 đơn vị vi phạm; tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của hơn 2.600 cán bộ, công chức viên chức; xử lý 4 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo TTCP phát hiện 26 vụ, 23 đối tượng tham nhũng và có liên quan tham nhũng.

Phát hiện sai phạm kinh tế hơn 31.000 tỉ và 26 vụ tham nhũng trong 6 tháng - Ảnh 2.

Phó thủ tướng tặng cờ thi đua cho một số đơn vị của Thanh tra Chính phủ – Ảnh: THÂN HOÀNG

Sớm xây dựng nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ với những khó khăn, vất vả và biểu dương những kết quả đạt được của ngành thanh tra trong nửa đầu năm 2020.

Phó thủ tướng đánh giá thời gian qua, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả như cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan tổ chức… Công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Phó thủ tướng cũng thẳng thắn cho rằng ngành thanh tra còn những mặt chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng và trong thời gian tới cần khắc phục. Ông đưa ra ví dụ nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch, một số cuộc thanh tra kéo dài, kết luận thanh tra còn có kiến nghị chưa phù hợp, công tác đôn đốc sau thanh tra còn hạn chế.

“Nhiều cuộc thanh tra phạm vi đối tượng rộng nhưng khi kết luận còn sơ sài, chưa kết luận rõ  bản chất sai phạm. Thời gian tới ngành thanh tra cần xây dựng kế hoạch, nội dung thanh tra trọng tâm trọng điểm không dàn trải”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng cũng chỉ ra công tác tiếp công dân có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên, còn tình trạng chậm giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo. Một số vụ việc khiếu nại tố cáo tại địa phương có nguy cơ thành điểm nóng. Do đó Phó thủ tướng chỉ đạo ngành thanh tra cần giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại kéo dài, tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết kịp thời bức xúc không tạo thành điểm nóng.

Phát hiện sai phạm kinh tế hơn 31.000 tỉ và 26 vụ tham nhũng trong 6 tháng - Ảnh 3.

Tổng TTCP Lê Minh Khái phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Phó thủ tướng tại hội nghị – Ảnh: THÂN HOÀNG

Đáng chú ý, Phó thủ tướng chỉ đạo TTCP cần tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Phó thủ tướng lưu ý việc xây dựng nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị còn chậm; tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân có chuyển biến nhưng chưa cao, ít vụ việc được phát hiện qua kiểm tra nội bộ.

Phó thủ tướng chỉ đạo ngành thanh tra cần tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan sớm hoàn thành nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ và xây dựng đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường theo dõi, đôn đốc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào tháng 7Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào tháng 7